Region Wallonne V/Y Region Wallonne Jeune Brabant-Wallon V/Y Brabant-Wallon Jeune Hainaut Vieux/Yearl Hainaut Jeunes Liége Vieux/Yearl Liége Jeunes Namur Vieux/Yearl Namur Jeunes
Châteauroux III   11/09/2021

Semi National V/Y Semi National Jeunes EPR L-N-L  V/Y EPR L-N-L Jeunes EPR H - BW  V/Y EPR H - BW Jeunes Luxembourg V/Y Luxembourg Jeunes