Region Wallonne V/Y Region Wallonne Jeune Brabant-Wallon V/Y Brabant-Wallon Jeune Haunaut Vieux/Yearl Hainaut Jeunes Liége Vieux/Yearl Liége Jeunes Namur Vieux/Yearl Namur Jeunes
Châteauroux III   12/09/2020

Semi National V/Y Semi National Jeunes