Region Wallonne V/Y Region Wallonne Jeune Brabant-Wallon V/Y Brabant-Wallon Jeune Hainaut Vieux/Yearl Hainaut Jeunes Liége Vieux/Yearl Liége Jeunes Namur Vieux/Yearl Namur Jeunes
Argenton II   06/09/2020

Luxembourg V/Y Luxembourg Jeunes Semi National V/Y Semi National Jeunes